Komplikasjoner under veiarbeidet:

- Har tatt lengre tid enn forventet

Kommunen opplyser at veien som går opp til skoleområdet på Øye skal åpnes før skolestart mandag. Men arbeidet fortsetter på ubestemt tid.

Stengt: Øratrøveien som fører opp til barnehagen og skoleområdet på Øye har vært stengt siden slutten av juni.  

Nyheter

Veiarbeidet i Øyatrøveien på Øye startet i uke 26. Etter flere uker med arbeid er veien fremdeles ikke åpen for trafikk. Gunnar Bøe er oppsynsmann for vei, og sier at entreprenørene støtte på komplikasjoner underveis i arbeidet.