PPT og barnevern

Interkommunale samarbeid til ny politisk behandling

PP-tjeneste og barnevernsamarbeid på nytt til politisk behandling.
Nyheter

Kommunestyret har siste ordet, men tirsdag får oppvekst- og omsorgsutvalget den framtidige organiseringa av både PP-tjenesten og barnevernet i Sunndal til behandling. Begge sakene ble utsatt av kommunestyret før ferien. Bakgrunnen for begge sakene er at Nesset går over til nye Molde kommune fa årsskiftet og har sagt opp sin del av de to avtalene om interkommunale samarbeid.