Vil lyse ut stipend for å sikre jordmor i Sunndal

Ser for seg at sjukepleiere kan søke om støtte til toårig spesialisering.

Kommunedirektør Randi Dyrnes. 

Nyheter

Kommunejordmor i Sunndal har signalisert at hun går av med pensjon i løpet av de nærmeste to årene. Det er rift om jordmorkompetansen her i landet. Kommunedirektør Randi Dyrnes vurderer at det er nødvendig med nye tiltak for å sikre rekruttering, og foreslår at det skal lyses ut stipend til sjukepleier som vil ta spesialisering som jordmor.