Øker fartsgrensa til 60 km/t på Stubø

Vegvesenet hører ikke på ønsket fra kommunen og øker fartsgrensa fra 50 til 60 km/t på Stubø i Eidsvåg.

50 km/t: Fartsgrensa på Stubø økes fra 50 til 60 km/t. Slik så det ut før gang- og sykkelvegen kom på plass for en del år tilbake. 

Nyheter

Forslaget om å øke fartsgrensa på strekninga har vært på høring hos politiet, kommunen og fylkeskommunen. Politiet og fylkeskommunen hadde ingen innvendinger til forslaget. Nesset kommune foreslo å beholde fartsgrensa på 50 km/t da dette vil sikre både skolevegen og gi generelt bedre trafikksikkerhet for alle.