Arild Flåhammer leder Nesset Kraft mot nye tider:

– Skal utvikles videre

– Vi forholder oss til intensjonsavtalen. Der er det enighet om at Nesset Kraft AS skal utvikles videre. Enten som eget selskap alene eller sammen med andre.

solid selskap: Nesset Kraft AS er et solid selskap som skal videreutvikles enten alene eller sammen med andre, sier daglig leder Arild Flåhammer.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Eidsvågingen Arild Flåhammer tok over som leder for Nesset Kraft AS i sommer. I første omgang er han konstituert ut året. Årsaka til konstitueringen er den uavklarte situasjonen for kraftselskapet i forbindelse med at Nesset kommune går inn i nye Molde kommune fra årsskiftet. Nesset Kraft er heleid av Nesset kommune, og det blir den nye kommunen som blir eier av selskapet.