Arild Flåhammer leder Nesset Kraft mot nye tider:

– Skal utvikles videre

– Vi forholder oss til intensjonsavtalen. Der er det enighet om at Nesset Kraft AS skal utvikles videre. Enten som eget selskap alene eller sammen med andre.

solid selskap: Nesset Kraft AS er et solid selskap som skal videreutvikles enten alene eller sammen med andre, sier daglig leder Arild Flåhammer. 

Nyheter

Eidsvågingen Arild Flåhammer tok over som leder for Nesset Kraft AS i sommer. I første omgang er han konstituert ut året. Årsaka til konstitueringen er den uavklarte situasjonen for kraftselskapet i forbindelse med at Nesset kommune går inn i nye Molde kommune fra årsskiftet. Nesset Kraft er heleid av Nesset kommune, og det blir den nye kommunen som blir eier av selskapet.