– Rekordsterkt første halvår 2019

Sunndal Sparebank har oppnådd det beste halvårsresultatet noen gang i første halvår 2019.

Nye kunder: - Konkurransen om kundene er vedvarende hard, men samtidig gleder vi oss over at stadig flere velger oss som sin hovedbankforbindelse. sier banksjef Jonny Engdahl.  Foto: -

Nyheter

Banken oppnådde et resultat før skatt på hele 27 millioner kroner (20,6). En resultatframgang på hele 31 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Dette gir en annualisert egenkapitalavkastning på 10,6 prosent (9,1). Positive drivere til det historisk gode resultatet er sterk økning i andre driftsinntekter, god kostnadskontroll og ingen tap på utlån.