Valgkamprunde i Surnadal:

Lik nettleige verdt å kjempe for

Førstekandidat for Senterpartiet til fylkestingsvalet, Kristin Sørheim, var på Surnadalsbesøk fredag. Politikarane let seg begeistre av Svorka og Distriktsenergi sin modell for utjamning av nettleiga over heile landet.

Senterpartipolitikarane Bernt Venås (til venstre), Kristin Sørheim og Margrethe Svinvik set pris på å høyre om arbeidet til Distriktsenergi ved styreleiar og direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær, sitt arbeid med å utlikne nettleiga for heile landet. – Dette er ei kampsak for oss, meiner førstekandidat på fylkeslista, Kristin Sørheim.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Kristin Sørheim er øvst på Møre og Romsdal Senterparti si liste til fylkestingsvalet.