Formannskapet om PP-tjenesten:

Mener kommunen skal overta arbeidsgiveransvaret

Formannskapet mener Sunndal kommune skal overta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i PP-tjenesten.

Tre hender i været: Sp ville ha med seg formannskapet på blant annet å be om at oppsigelsene av de ansatte i PPT skal trekkes tilbake. Flertallet støttet kommunedirektørens innstilling. Imidlertid ble det etter forslag fra Jonny Meland (Ap) fattet vedtak om at Sunndal kommune skal overta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i dagens PPT fra 1. januar. 

Nyheter

Nesset blir en del av nye Molde kommune og har sagt opp avtalen om om PP-tjenester de har hatt med Sunndal og Tingvoll. PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset har vært organisert som et eget juridisk selskap der Sunndal har eid halvparten, mens den resterende halvparten har vært delt mellom Tingvoll og Nesset. Ettersom det ikke finnes noen gyldig avtale om videre drift, har styret i selskapet ikke hatt annet valg enn å si opp samtlige ansatte. De sju ansatte fikk oppsigelsene i posten i juli, og har i utgangspunktet bare jobb ut året.