Samlet omsetning på over 1 milliard i næringsparken

Sunndal Næringspark gir vekstmuligheter til lokale bedrifter.
Nyheter

Flere etableringer: Per Helge Malvik i Sunndal Næringseiendom røper at det er flere etableringer på gang på området. 

 

– Per i dag har vi solgt tomter og gitt opsjoner på 74 dekar, tilsvarende nesten 40 prosent av de 200 dekar nytt næringsarel som ble tilført i 2008 da Sunndal Næringspark ble etablert. Ei framtidsretta og langsiktig satsing for næringsarbeidet i Sunndal, sier daglig leder i Sunndal Næringseiendom AS, Per Helge Malvik.