Vedtektene åpner ikke for bruk av skjønn i tildelingen av barnehageplass:

– Det er en fortvilt situasjon. Dette kommer på toppen av alvorlig sjukdom. Den totale belastningen blir stor.

Det sier sier Runar Walsø og Marit Sæter til Driva.

Krevende hverdag: Runar Walsø og Marit Sæter har vansker med å få hverdagen til å gå opp. Marit er alvorlig sjuk og må til dialyse i Molde tre dager i uka. Paret ønsker barnehageplass i sentrum, men blir møtt med beskjed om at vedtektene ikke åpner for en skjønnsmessig behandling ut fra foreldrenes helsesituasjon. 

Nyheter

I kommunestyremøtet onsdag fortalte Lusie Gjersvoll (Ap) at hun hadde blitt kontaktet av en familie som har havnet i en vanskelig situasjon. De har søkt om og fått tildelt plass ved Holssand barnehage. I påvente av at barnehagen skal stå ferdig, har de fått midlertidig plass på Ålvundeid barnehage.