Redusert kapasitet framover

Bygging av nye fergekaier

  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Fjord 1 opplyser at fergesambandet Halsa - Kanestraum nå trafikkeres etter vinterruter - og melder videre om noe redusert kapasitet en tid framover:

- Det blir noe redusert kapasitet på C-avgangene fra og med søndag 8 september. Dette på grunn av bygging av nye fergekaier som medfører at fartøyet (MF Svanøy) som går i C-ruta ikke kan benyttes i en periode på noen uker framover.

MF Tingvoll går C-avgangene fra og med søndag.