Debatt:

MDG: For alt som er og alt som kommer

Leserinnlegg: - Det vi gjør nå har konsekvenser som varer lenge etter at vi er borte.

Gideon Steinberg, Sunndal MDG. 

Nyheter

Over 60.000 mennesker over hele landet samlet seg for å brøle forrige helg. Regjeringen selger jordas framtid for billig olje og gass. Faust lagde en bedre avtale med djevelen. Unge, gamle, rike, fattige, kunstnere og vitenskapsfolk, lærere og sykepleiere, industriarbeidere og grundere sier nei, vi vil ha noe bedre. Vii vil ha en grønn framtid på en frodig jord. Alle partiene hører brølet. Ungdommenes engasjement gjør det umulig å se en annen vei, derfor snakker alle sammen om klima og miljø før dette valget. Det er bra. MDG har vært her hele tida, og snakket for miljø, snakket for de som ikke har stemme i maktens korridorer - for dyra og plantene og de ufødte barna som skulle fått melk og honning, men skal arve flom og tørke istedenfor. Vårt liv er kort, men livet på jorda er langt. Det vi gjør nå har konsekvenser som varer lenge etter at vi er borte. Vi må tenke lengre enn i morgen eller neste uke, og vi må tenke lenger enn neste valgperiode. 

Vi lever i et bruk og kast-samfunn som hele tiden forsterker seg selv. Vi kjøper mer enn vi trenger, og bruker ikke det vi har. Kvantitet og tempo trumfer kvalitet og tålmodighet når det kommer til tida vi bruker på kjøkkenet og selve produksjonen av både kjøtt, fisk og grønt. Klær blir produsert billig og kjøpt på impuls, tida vi er sammen er dyttet inn i en skjerm. Kontakten med omverden og hvordan vi henger sammen med hverandre svinner hen i et kaotisk påtrykk av raske avgjørelser og umiddelbar tilfredsstillelse av øyeblikkets flyktige behov. Klikk svipe like klikk svipe like.  Kvalitet tar tid, tilstedeværelse, tålmodighet. Et tre vokser ikke over natta. Sunndal MDG vil ta valg for lokalsamfunnet som skal stå seg langt inn i framtida. 

Før vi begynner å lete etter alt som Sunndal mangler, må vi se verdien av og ta vare på det vi allerede har. Turisme for oss handler om å bygge opp tilbud basert på naturopplevelser. Drivapromenaden og en sti oppover Litldalen, utsiktsposter, møteplasser, lokalt matutsalg--alt vi tilbyr skal ha rot i det vi produserer og har i Sunndal. 

Barnehagen er barnas første steg ut av hjemmet og inn i storsamfunnet. En ny sentrumsbarnehage er en gyllen mulighet til å bygge noe som gjenspeiler det samfunnet vi ønsker å ha. Her kan vi både markere oss som en god oppvekstkommune og vise at vi står for en  framtidsretta standard. MDG vil stå på for at bygget skal være vakkert og grønt. Barnehagen skal produsere egen energi og gi barna trygge rammer til å utforske natur, til å grave i jorda og høste frukt og bær. 

Skolemat er et annet tema der muligheten for å tenke nytt med utgangspunkt i klima og miljø melder seg. Flere partier har sagt at det skal være gratis skolemat. Det er klart at de som ikke kan betale for skolemat må få støtte til det, men det er ingen grunn til at staten skal betale for de som faktisk har råd. Da kan pengene som blir spart heller brukes til å sikre en velsmakende, sunn og næringsrik lunsj til barna, laget med mest mulig økologiske og lokale råvarer. Kanskje vi kan bruke overskuddsmat fra butikkene i tillegg. De får det til flere steder ii Oslo, hvorfor ikke her? Vi kan kutte ut plastbestikk og tallerkener på skolene. Å lage kompost fra matrester kan være en del av naturfaget. Elevene må få praktisk kunnskap om stedet der de bor. Hvilken mineraler er det i jorda? Hva lever i elva? Vi må tenke kreativt, og vi må lytte til verden rundt oss.

Natur og miljø er oss, sett fra et miljøperspektiv er det er alt vi gjør og alt vi har. Det perspektivet trengs nå. Vi trenger et grønt blikk som ser oss i en større sammenheng. Sunndal er en liten plass i verden, men små plasser og lokale endringer blir store til sammen. Det finnes ingen enkel plan, ingen teknologi eller sølvkule som kan redde oss fra klima- og naturkrisene. Løsningen er at alle må bli bedre til å tenke på miljø i alt vi gjør. Alle instrumentene må spille sammen hvis orkesteret skal lage en symfoni. Ved å spille i takt og harmoni med naturen kan vi være med å skape et bedre, grønnere samfunn. 

Alle partiene fremmer det de synes er mest viktig. I Sunndal er partiene ofte enige om saker, det er mest et spørsmål om hva de prioriterer. MDG vil at samfunnet skal stå i solidaritet med naturen. Det skal være grunnlaget for alt vi gjør. Derfor er vi grønne, ikke rød eller blå. En stemme for MDG er en sikker stemme for natur og miljø, for elvene og biene, for sunne unger og gode avlinger, for framtida.

Gideon Steinberg.