Veterinærinstituttet:

Oppdatert informasjon: - Dette vet vi

Den akutte hundesykdommen har nå spredd seg ytterligere og flere hunder er døde. Her følger oppdatert informasjon fra Veterinærinstituttet.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Utdrag fra oppdatert informasjon fra Veterinærinstituttet søndag 8. september klokka 12.15:

(Informasjonen under er kopiert fra Veterinærinstituttets heimeside www.vetinst.no).

Dette vet vi nå

  • I sosiale medier er det spredd anklager mot navngitte fôrprodusenter. Veterinærinstituttet har ingen informasjon om at dette medfører riktighet, tvert om ser vi et bredt spekter av fôrprodukter i det materialet vi har til nå – noe som understreker kompleksiteten i saken. Fôr er bare en av mange ulike «spor» som følges opp som også vann, sopp, parasitter, bakterier og virus osv.

  • Mattilsynet har videresendt informasjon il Veterinærinstituttet om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus. Søndag formiddag kom det fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene ble avlivet grunnet sykdommens akutte forløp og en døde før den kom til veterinærklinikk. Meldingene kommer fra Møre og Romsdal, Vestfold, Buskerud og Nordland.

  • Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet har vurdert muligheten for en sammenheng mellom utbruddet blant hunder og det pågående utbruddet med EHEC smitte blant mennesker. De to utbruddene vurderes som to separate hendelser. Det er så langt ikke indikasjoner på smitte med samme bakterie, og hundehold fremkommer ikke som en fellesnevner blant menneskene som har blitt syke med EHEC-infeksjon. Geografisk fordeling av pasienter i de to utbruddene sammenfaller heller ikke. Det arbeides videre med et bredt spekter av mikrobiologiske undersøkelser i fra prøver fra hundene, og også EHEC inngår i repertoaret av undersøkelser.

  • Både Veterinærinstituttet og Mattilsynet har lørdag informert media om nye sykdomstilfeller og to døde hunder med samme symptomer som de tidligere tilfellene. Veterinærinstituttet vil obdusere minst to hunder søndag. Den første av disse ble det ved ankomst lørdag tatt ut prøver av som nå er til dyrking i laboratoriet. Dette ble lørdag filmet av NRK Dagsrevyen

  • Obduksjon av de tre første hundene viser tydelige tegn på alvorlig tarmsykdom. Patologene observerte en svært blodig tarmbetennelse, og har eliminert de vanligste årsakene til blodig tarmbetennelse, som for eksempel en salmonellainfeksjon. Her kan du lese en oppdatering om funn som er gjort av de obduserte hundene.

  • Basert på de første obduksjonene av døde hunder vil Veterinærinstituttet utelukke rottegift og lignende spesifikke forgiftninger som mulig dødsårsak. De obduserte hundene har ikke indre skader som vil være forenlig med slik forgiftning. Denne utelukkelsen omfatter ikke alle typer toksiner som eksempelvis kan forekomme naturlig. 

Hva gjør Veterinærinstituttet nå

Veterinærinstituttet jobber aktivt videre med å søke å spore årsaken til sykdomstilfellene sammen med Mattilsynet og med faglig bistand fra NMBU Veterinærhøgskolen. Her er noe av det vi gjør nå:

  • Veterinærinstituttet vil i dag obdusere tre døde hunder fra Brumunddal, Larvik og Oslo. Obduksjonene vil bli fulgt opp med videre laboratorieanalyser i et bredt spekter av analysetyper. Prøvesvar på de obduserte dyrene vil ikke være klare før til uken.

  • Veterinærinstituttet vil i ettermiddag lese av bakteriologiske prøver som blir klare for avlesing. Lørdag ble det også tatt innledende svaberprøver av den først mottatte hunden som straks ble sådd ut på vekstskåler på bakteriologisk laboratorium.  


  • Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Gode data er nødvendig for å lykkes, og derfor har Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen  laget en ny spørreundersøkelse til privatpraktiserende veterinærer og dyreklinikker for å samle inn mer detaljerte opplysninger. Veterinærinstituttet samarbeider med Den norske Veterinærforeningen og DyreIdentitet om utsendelsen. Spørreskjema er faglig innrettet mot veterinærer som vil utarbeide svar etter kontakt med aktuelle hundeeiere om tilfeller fra 1. august 2019. Denne undersøkelsen er laget på grunnlag av en mindre, men bredere forundersøkelse som gav detaljert informasjon fra et lite utvalg tilfeller. Resultatene pekte ikke på tydelige fellestrekk, og undersøkelsen utvides nå for å innhente informasjon fra flere veterinærer. Undersøkelsen sendes ut søndag. Resultatene ventes ikke å foreligge på flere dager, men vi vil komme tilbake til resultatet av undersøkelsen så fort det foreligger.