Jevn strøm av velgere

Ved Rindal eldresenter var den første valgurnen full allerede etter en time, noe som kan tilsi at valgdeltakelsen blir god i Rindal.

Det lover godt for valgdeltakelsen i nerbygda i Rindal Brit Bakken og Kjersti Bolme må tømme den første fulle valgurnen allerede en time etter at lokalet åpnet.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Valgfunksjonærene Brit Bakken og Kjersti Bolme måtte gå i gang med å tømme den første valgurnen allerede i 13-tida - en time etter at valglokalet på Rindal Eldresenter hadde åpnet. Forhåpentligvis sier det noe om høy frammøteprosent ved valget i Rindal.

Det er også første gang rindalingene stemmer ved fylkestingsvalg i Trøndelag, og her er vel Ola T Heggem den av rindalingene som ligger nærmest til å få plass i fylkestinget som nummer 14 på lista til Senterpartiet.

Valglokalet var delt i to, og i den andre enden av rommet var det kirkevalg både til Rindal sokneråd og til Trøndelag bispedømmeråd. Noen kommenterte at det var dårlig med kandidater til bispedømmerådet sør for Trondheim.

Vi snakket med noen av velgerne etter at de hadde gjort unna sin borgerplikt, og spurte om hvorfor det er viktig å stemme ved valget.

Oddvar Haltli: - Det er vel noe som hører med for at demokratiet skal fungere.

Inge Skjølsvold: Jeg stemmer nok hovedsakelig for å bidra til at de folka jeg helst ønsker skal styre kommunen kommer inn i styre og stell.

- Forandrer du på valglista med å kumulere og føre over slengere fra andre lister?

- Nei, jeg leverer valglista slik den er. Men jeg er spent på kvelden og resultatet.

Tove Flåtten er tidligere kommunestyrerepresentant for KrF. Til valget i år, stiller de ikke liste.

- Å stemme ved valget har jo med lokaldemokratiet å gjøre, og viktig at vi får være med og bestemme.

- Endrer du på valglista?

- Jeg kumulerer kandidater jeg ønsker høyere opp på lista, men fører ikke over slengere fra andre partier - vi må være klar over at vi svekker lista til partiet vi stemmer på ved å gjøre det.

Nytt for årets valg er det at valgkort skannes slik at alle som stemmer blir registrert umiddelbart. Også stemmesedlene skal skannes inn, noe som skulle medføre at valgresultatene foreligger raskere enn tidligere år.

I Rindal ligger spenningen trolig i hvem av Vibeke Langli (Sp) og Line Therese Flåtten (Ap) som blir ordfører kommende periode.