Får inn 19 av 59 representanter i nye Molde kommunestyre:

Storslem til Nesset-politikere

Politikere fra Nesset legger beslag på 19 av 59 mandater i det nye kommunestyret i Molde. - Overraskende, sier ordfører Rolf Jonas Hurlen.

Overraskende: - Overraskende, sier nessetordfører Rolf Jonas Hurlen. Han får med seg 19 representanter med bostedsadresse i dagens Nesset i nye Molde kommunestyre. Dagens kommunestyre i Nesset består av 21 representanter.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Mange i Nesset fryktet for at det villle bli smått med representasjon fra kommunen i nye Molde kommunestyre. Det viser seg å ha vært en ubegrunnet frykt. Nessetgjeldingene har vært ivrige med å gi kandidater fra kommunen et ekstra kryss. Det har ført til at 19 av 59 representanter har adresse i dagens Nesset.