Sunndal kommune kommer familien Sæter/Walsø i møte:

Vil tilby utvidet åpningstid i barnehagen

Sunndal kommune vil tilby familien Sæter/Walsø utvidet åpningstid i barnehagen for å komme dem i møte i en vanskelig situasjon. – Det hjelper oss ikke mye, mener de.

Tilbyr utvidet åpningstid: Barnehagesjef Mona Reinset. 

Nyheter

Driva skrev nylig om familien Sæter/Walsø på Sunndalsøra som har søkt om og fått tildelt plass ved Holssand barnehage. I påvente av at barnehagen skal stå ferdig, har de fått midlertidig plass på Ålvundeid barnehage. Alvorlig sjukdom og nødvendig behandling gjør det vanskelig for familien å hente og levere innenfor åpningstidene. Sjøl etter å ha redegjort for situasjonen, har familien ikke fått barnehageplass i sentrum. Sunndal kommune har avslått, med den begrunnelsen at vedtektene ikke åpner for en skjønnsmessig behandling ut fra foreldrenes helsesituasjon.