Profilerte bygdetiltak

Saman med Bøfjorden Historielag deltok May Iren Dønheim Hovde, Tore Sannes og John Nonnon Heggem i forrige søndags presentasjon av frodig aktivitet i lokalsamfunnet.

Bygda har vakker natur: Her utsikt frå Øvre Bøsetra mot Kanestraum, Kallsetlandet, Blåfjellet og Dragsetdalen. 

Nyheter

Ein flora av eksisterande tiltak og spennande visjonar vart viste i historielagets biletserie på lerretet. Mest om Bøfjorden – og med blikk for samanhengen fortid, notid og framtid. Programmet «vandra» gardtales bygda rundt – med tradisjon og gründerånd hand i hand.