Russen klar til å samle inn for demensaksjonen

Årets demensaksjon på trappene.

Heidrunn Solstad, Linda Bergheim, russepresident Hanne Svinvik og SVG-russen klar for å bidra til demenssaken. 

Nyheter

Neste uke starter Surnadal Demensforening og helselag sammen med Russ - 20 innsamlingsaksjon til inntekt for Nasjonalforeningen for folkehelse og demenssaken. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning.

I Surnadal har russen i mange år vært behjelpelig med å bære bøsser. Russen har nådd ut til mange og nesten hvert år satt ny rekord i innsamlede midler. Demensforeningen håper innbyggerne i kommunen er like rause i år som tidligere år.

- Russen kommer rundt hele neste uke med rød vest og bøsser, da er det mulighet til å støtte demenssaken, sier Linda Bergheim, påtroppende leder i Surnadal Demensforening og helselag.

Både demenskontakt i Surnadal kommune, Heidrunn Solstad, og Linda Bergheim er glad for at russen tar på seg jobben og taknemlig for den jobb de gjør. Rektor Mons Otnes ved Surnadal videregåande skole er stolt av russen sin.

- Russen er veldig flinke og gjør en god jobb, sier Otnes.