KOMMENTAR

Uoversiktlig spill om posisjoner

Timene og dagene i etterkant av valget er oftes svært så hektiske for politikerne. I år har spesielt fylkespolitikerne erfart at de har vært vel raske med å konkludere.

Fra valgvaken i Ålesund.  Foto: Richard Nergaard, RB.

Nyheter

Det er tradisjon for at ting skal skje fort når valgresultatene begynner å bli klare. Det handler ofte om å være rask på labben for slik å sikre seg samarbeidspartnere som gir en sjøl den beste uttellingen.