- Grusomt å ikke kunne gjøre noe - denne kalven drukner

Kathrine Mauset synes det er grusom å se kyrne sine stå isolert vannmassene.
Nyheter

Mannen Sivert har kjørt traktoren rundt på andre siden av dyrene og får etterhvert besøk av hjelpemannskaper fra brannvesenet. Men det er ikke så mye de får gjort. Det er for mye vann. Dyrene forblir i vannmassene og en kalv bukker under og drukner.