Suksess for Rekoringens første torgdag

Fornøyde kunder og selgere.
Nyheter

REKO står for rettferdig konsum og en ring er en enkel og effektiv måte for produsenter å omsette sine produkter direkte til forbruker uten mellomledd. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke den lokale matproduksjonen, gi bedre lønnsomhet og i tillegg gi økt fokus i kjøpergruppa og lokal foredling.