Vannkraftkommunene risikerer å tape store deler av inntektene:

Krasse reaksjoner fra lokale ordførere

Mange er i harnisk over en fersk rapport der et kraftskatteutvalg foreslår å legge om kraftbeskatningen. Dersom forslaget går gjennom vil kraftkommunene rammes hardt økonomisk. Ordførerne raser og kaller dette en krigserklæring mot vertskommunene.

Lover kamp: Surnadalordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) raser over rapporten der kraftbeskatningen foreslås omlagt. 

Nyheter

Norsk vannkraft pumper kontinuerlig milliarder av sårt tiltrengte kroner inn i kommunebudsjettene til 175 vannkraftkommuner i Norge. Nå er denne inntekten truet.