Høyre går langt i å avlyse endringer i kommunenes kraftinntekter

- Kraftkommuner bør få beholde sine inntekter, og systemet med konsesjonskraft fungerer godt, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til Nationen.

store inntekter: Kraftutbygginger gir store inntekter til vertskommunene. Nå frykter kraftkommunene for store endringer i skattesystemet. Bildet viser Aursjødammen.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Under trontaledebatten torsdag ble Helleland utfordet på forslagene fra det såkalte kraftskatteutvalget, som vil gjøre store endringer i hvordan kraftkommuner beholder inntekter fra strømrproduksjon. Utvalget vil blant annet fjerne ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift.