Kronhjort på kloss hald:

- Det var heilt umuleg å bomme

Carsten Andersen i Stangvika fekk kronhjorten på kloss hald. - Det var heilt umuleg å bomme, seier den erfarne jegeren etter å ha felt sitt livs største bukk.

KRONHJORT: Carsten Andersen har felt mange hjortar, dette er den største av dei alle. Foto: privat 

Nyheter

Hjortjakta i Surnadal kommune er rekordstor også i år. I tillegg til fellingsløyva dei enkelte jaktområda er tildelt, vart det gitt ein ekstrakvote på 50 dyr (koller og kalvar) fordelt på heile kommunen. Dei vart fort felt, og nye 50 dyr tildelt.