SuSu inviterer på studietur

Styret i SuSu-programmet inviterer politikere, næringslivsfolk og ansatte ved de videregående skolene i Sunndal og Surnadal på studietur til Fosen.

INVITERER: Per Helge Malvik og Karin Halle i SuSu-programmet inviterer på studietur til Fosen. 

Nyheter

Bakgrunnen for turen er å høste informasjon, erfaring og inspirasjon fra Fosen-området, skriver SuSu i invitasjonen som går til styret i SuSu-programmet, observatører, de nyvalgte formannskapa i begge kommunene, SuSu-administrasjonen, de to videregående skolene, opplæringskontorene, styrene i næringsforeningene i begge kommunene, samt noen utvalgte bedrifter. Turen går med felles buss torsdag 24. oktober med retur dagen etter. Overnattinga skjer på Ørland Kysthotell. Kostnadene med turen blir dekt av Su-Su-programmet.