Om statsbudsjettet:

– Vil bety et litt strammere budsjett

Kommunedirektør Knut Haugen i Surnadal mener statsbudsjettet for neste år totalt sett vil medføre en litt strammere kommuneøkonomi.

Ingen stor forskjell: Kommunedirektør Knut Haugen i Surnadal tror ikke statsbudsjettet for 2020 vil gi de helt store utslagene, men at kommuneøkonomien blir litt strammere totalt sett. 

Nyheter

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa blant annet å gjøre skatteinnkreving til en statlig oppgave, hvilket innebærer å legge ned 237 lokale skattekontor og legge skatteinnkreving inn under 56 regionale kontor. Surnadal kommune har en fast ansatt i full stilling til disse oppgavene, samt en deltidsstilling, totalt 1,2 årsverk.