Lokale og nasjonale markeringer mot vindkraft:

– Når naturen først er borte får vi den aldri igjen

Også i Surnadal, Rindal og Heim vil store og viktige natur – og friluftsområder bli rasert ved en eventuell vindkraftutbygging. Tirsdag kveld markerte folket motstand mot NVEs planer gjennom vardebrenning – både lokalt og nasjonalt.
Nyheter

Over hele landet ble det tirsdag kveld markert motstand mot planene om vindkraftutbygging gjennom vardebrenning. 8. oktober er for øvrig samme dato som da Alta-aksjonen ble markert med sultestreik foran Stortinget for nøyaktig 40 år siden. Nå markeres det igjen at norsk natur er i stor fare.