Vil etablere nytt grustak i Vistdal:

– Viktig for arbeidsplassene

Grusforekomstene hos Hanset Sand i Vistdal begynner å tømmes. Stein Ivar Bjerkeli ønsker å åpne for et nytt masseuttak i bygda.

250 dekar: Masseuttaket vil dekke rundt 250 dekar. Planskisse: Angvik Prosjektering. 

Nyheter

Formannskapet i Nesset skal på torsdagens møte ta stilling til reguleringsplanen som åpner for masseuttak på Lange i Vistdal. I sakspapirene står det å lese at Hanset Sand, som ligger sør for planområdet, er planlagt avsluttet om noen år. Bjerkeli Sand planlegges da å stå klar til å overta som masseuttak i området.