Vil beholde dagens taxiordning

Formannskapet i Nesset ønsker å beholde dagens taxiordning i kommunen.

Aksjonerte: Bengt Haugen fra Sunndal Taxi og daglig leder Linda Sæter i Nesset Taxi aksjonerte i vår mot regjeringas forslag som åpner for at maksimalgrensen på antall løyverkunne bli opphevet.  Foto: Privat.

Nyheter

Regjeringa lanserte i vår et forslag som blant annet skulle  åpne for et frislipp når det gjelder antall taxi-løyver. Protestene fra næringa har vært mange.