Vil ha rettens vurdering om planen godkjennes slik den foreligger:

Ordførerne vil møte departementet

– Det ble altfor dårlig tid til å informere på tirsdagens møte. Nabokommunene ber derfor om et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne presentere synspunktene våre på en grundigere måte, sier planingeniør Per Gunnar Løset i Tingvoll kommune.

Vil orientere: Ordførerne Knut Sjømæling i Gjemnes, Ståle Refstie i Sunndal og Ingrid Waagen i Tingvoll ønsker å møte departementet for å gi en grundig orientering om innsigelsene de har til reguleringsplanen for Bergmesteren. 

Nyheter

Tidsskjemaet var stramt da representanter fra flere departement, direktorat, nabokommuner, fylkeskommunen, tiltakshaver og organisasjoner som er mot deponiplanene møttes i Nesset tirsdag.