Øker totalkvoten i region 6 Midt-Norge:

– Må prøve å komme ned mot bestandsmålet

Rovviltnemnda i region 6 fastsatte torsdag gaupekvoten for 2020. Startkvoten blir på 23 gauper, samt en ekstrakvote på sju dyr.

Øker kvoten: Bestandsovervåkingen viser at gaupebestanden i region 6 Midt-Norge de siste åra har ligget godt over bestandsmålet på 12 familiegrupper. Rovdyrnemnda øker nå kvoten noe i håp om å kunne komme ned mot bestandsmålet. Arkivbilde.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Torsdag hadde Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge møte i Surnadal, der en av sakene var kvotefordeling foran vinterens kvotejakt på gaupe i regionen.