Ønsker ikke roro-kai ved Fjordparken

Sunndal kommune er lunken til søknaden om ny roro-kai på den gamle dampskipskaia.

Båttrafikk: Roro er en betegnelse på en skipstype som har en konstruksjon der rullende last kan kjøres fra kaia og direkte ombord, og av skipet igjen (roll on, roll off). 

Nyheter

Som tidligere omtalt i Driva har havnesjef Arnt Helge Honstad i Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH) søkt Sunndal kommune om å få disponere grunn til etablering av en ny såkalt «roro-løsning» for Hydro Sunndal. Rampen på 30x30 meter ønskes plassert på den eksisterende dampskipskaia. Bakgrunnen for søknaden er at når det ligger råstoff-skip og roro-skip på stedet til samme tid i dag, blir kaia for kort, og man får unødvendig og fordyrende ventetid for skipene.