Kan søke om økonomisk støtte til innkjøp av gjerde:

Oppfordrer til inngjerding av rundballelager

Ansamlinger av hjortedyr ved rundballelager er uheldig av flere grunner. Skogbrukssjef Tore Gjul og viltnemndleder Ragnar Halle i Surnadal oppfordrer flere til å bruke tilskuddsordningen og gjerde inn slike rundballelager for å unngå problemene disse medfører.

Sterk oppfordring: Rundballelagre skaper mange problem. Skogbrukssjef i Surnadal kommune, Tore Gjul, og leder i viltnemnda, Ragnar Halle, oppfordrer enda flere til å søke tilskudd og gjerde inn rundballene. Her foran geviret til en av de store hjortebukkene som ble funnet døde i flomstore Toåa i september. 

Nyheter

Gjul og Halle trekker fram flere viktige grunner til at rundballelager bør gjerdes inn; som å begrense CWD-smitte, bedre trafikksikkerheten, hindre hjorten i å bli stående i et område der den ikke skal være, at bonden påføres økonomisk tap når hjorten spiser av rundballene, samt at fôret forringes når rundballeplasten ødelegges.