Rettsforlik mellom Reiten og Sunndal kommune

Begge parter sier seg fornøyd.

Forlik: Det er inngått forlik mellom Gunn Inger Reiten (bildet, sammen med advokat Martin Marsteen Williams) og Sunndal kommune. 

Nyheter

Det er inngått rettsforlik mellom Gunn Inger Reiten og Sunndal kommune i Nordmøre tingrett.