Nesset er i landstoppen i resultat på nasjonale prøver

Likt med snittet i Oslo som er det høgeste i landet. OPPDATERT

GLEDELIG UTVIKLING: –Skolefaglig rådgiver Frode Sundstrøm gleder seg over godt læringsmiljø ved skolene i Nesset.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Resultatet av årets nasjonale prøver viser at ungdomsskolene i Nesset skårer godt over landsgjennomsnittet i norsk, engelsk og regning. Landsgjennomsnittet er 50 poeng i alle tre kategorier, mens resultatet i Nesset er 52, 52 og 53. I toppen i fylket og like bra som ungdomsskolene i Oslo som har det høgeste snittet i Norge . Innad i Oslo er det skoler med bedre resultat enn skolene i Nesset. De andre ungdomsskolene i Driva-distriktet er enten på eller rett rundt snittet.