Reitens advokat: - Ønsker ikke å bidra til en diskusjon rundt hvem som «vant»

Martin Marsteen Williams kommenterer Dyrnes' pressemelding.

Reiten og advokat Martin M. Williams. 

Nyheter

Kommunedirektør Randi Dyrnes sendte onsdag ut en pressemelding der hun blant annet skriver at det er sterkt upresist å hevde at Gunn Inger Reiten i det vesentlige vant saken mot Sunndal kommune. Reiten stevnet kommunen for retten fordi hun mente mannen ikke får forsvarlig helsehjelp. Tirsdag ble det inngått rettslig forlik mellom partene.


- Sterkt upresist å hevde at saksøker i det vesentlige vant saken

Pressemelding fra Sunndal kommune ved kommunedirektøren.


Martin Marsteen Williams viser til at Reiten er av den oppfatningen at det ikke finnes «vinnere» i saken.

Han fortsetter:

- Når det gjelder henvisningen til hennes forklaring, var hovedpoenget at den delen av tjenesten som leveres av ekstern tjenesteyter har fungert veldig bra, videre at man så sent som i begynnelsen av oktober 2019 får vedtak som er i samsvar med det Reiten siden 2017 har anført, og endelig at forliket innebærer at kommunen skal levere ansvarsgruppe og koordinator, noe hun framholdt var av avgjørende betydning for at retten til medvirkning skal bli ivaretatt. For henne og ektefellen er dette viktig.