Tok turen til Stortinget:

– Nå er det på tide at ord blir til handling

Det sier Pipelife–direktør Kjell Larsen om det grønne skiftet og miljøkrav. Ved offentlige innkjøp og anbudskonkurranser mener han norske aktører har dårligere forutsetninger enn utenlandske, fordi miljø og klima ikke vektlegges i henhold til krav. Onsdag besøkte han Stortinget for å diskutere problemstillingen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og hans partifelle Jenny Klinge.

Møte: Administrerende direktør i Pipelife Norge AS, Kjell Larsen, besøkte onsdag Stortinget for å diskutere miljøkrav og vekting av konkurransekriterier i offentlige anskaffelser med Justiskomiteens Jenny Klinge (Sp) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.  Foto: Privat

Nyheter

I 2016 ble det bestemt at offentlige innkjøp i Norge, som utgjør 480 milliarder i året, skulle brukes som motor i det grønne skiftet og at oppdragsgivere skal legge vekt på å redusere belastningen på miljø og fremme klimavennlige anskaffelser.