Treklynge skaper vekst for bedrifter på Indre Nordmøre

Fire bedrifter i Surnadal er direkte involvert.

Sentralt i bildet Magne Løfaldli i Innveno. 

Nyheter

I dag ble det offentliggjort at Skognæringa i Midt-Norge har blitt utpekt som en av de fire nye «Arena Pro klynger» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing. Ett av de bærende prosjektene i hele søknaden er arbeidet med å klare lyd og brannkrav for bygninger over fire etasjer med tradisjonelt reisverk er godt i gang.