Spotpris på over 80 øre per kilowattime:

– Ingen grunn til panikk. Prisen jevner seg ut over året

Mange fikk seg en støkk da spotprisen steg til over 80 øre per kilowattime onsdag kveld. – Ingen grunn til panikk. Prisen jevner seg ut over året, sier markedssjef Sylvia Stokke i Svorka.

Høg spotpris: Spotprisen skyter i være i kuldeperioder, men gjør ikke store utslag på årsforbruket. 

Nyheter

Kraftselskapene tilbyr ulike abonnementsordninger. Onsdag kveld bidro kuldegradene til at spotprisen var oppe i over 80 øre per kilowattime.