- Mange kjører livsfarlig med sommerdekk hele året

Forsikringsselskapene roper varsko.
Nyheter

Vinteren er her stort sett over hele landet. Vinterdekkene begynner å komme på enten det er priggfrie eller med pigg. Likevel roper forsirkingsselskapene varsko. Det finnes bilførere som kjører på sommerdekk hele året og utsetter seg sjøl og andre trafikkanter for livsfare.