Miljødirektoratet tilrår at reguleringsplanen for deponi på Rausand godkjennes

Kan ikke iverksettes tiltak før de er godkjent etter forurensningsloven.

Aktuell: Miljødirektoratet godkjenner Bergmesteren for Rausand sin reguleringsplan for deponi.  Foto: Oivind Leren

Nyheter

Miljødirektoratet tilrår at Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand kan godkjennes, men de planlagte tiltakene kan ikke iverksettes uten nødvendige tillatelser etter forurensningsloven.