Ni anlegg i Sunndal prioriteres for spillemidler

Noen anlegg er påbegynt andre ikke.

Nærmiljøanlegg ved Sande skole, apejungel. Arbeidet er startet og anlegget blir ferdig i 2019. Spillemiddelandel kr 300.000. Ingen spillemidler er utbetalt ennå.  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

I 2019 er det totalt ni søknader om spillemidler, to søknader til ordinære anlegg og sju søknader til nærmiljøanlegg.