– Har full tillit til våre ansatte

– Vi føler behov for å si klart ifra om at vi har full tillit til våre ansatte i pleie- og omsorgstjenesten.
Nyheter

Det sier ordfører Ståle Refstie i front for gruppelederne Lusie Gjersvoll (Ap), Jørgen Singsdal (Sp) og Siri Sande (V), og også på vegne av Erling Outzen (SV), Germain Schmid (MDG), Stig Rune Andreassen (Frp), Arild Håkonsen (H) og Andreas Gjerde Ulvund (KrF). Kommunestyret er øverste ansvarlige arbeidsgiver for alle ansatte i kommunen, og ønsker nå å signalisere tydelig og samlet støtte til de ansatte i pleie- og omsorgstjenesten og si at de har tillit til at de gjør en god jobb. De viser til leserinnlegg i lokalavisene i kjølvannet av rettsforliket mellom Sunndal kommune og Gunn Inger Reiten. De frykter at det kan danne seg en generell holdning blant folk som følge av det som er framkommet der. De viser til at de har fanget opp noe nedsnakk av tjenesten.