Bekymret for virkningen av å ta bort plasser på korttidsavdelinga

Oppvekst- og omsorgsutvalget i Sunndal uttrykker bekymring for virkningen av å ta bort seks plasser på korttidsavdelinga ved helsetunet.

Stig Andreassen, Frp  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Det går fram i protokollen etter møtet tidligere denne uka. Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2020 samt økonomiplan for den kommende fireårsperioden. Oppvekst- og omsorgsutvalget tar forslaget til orientering, men uttrykker bekymring for virkningen med å ta bort seks plasser på korttidsavdelinga. Punktet ble vedtatt med sju mot fire stemmer, etter forslag fra Stig Rune Andreassen (Frp).