– Mange kommuner slurver

- Mange kommuner slurver med å registrere områder som er forurenset, sier saksbehandler Trygve Moxness i Norges Miljøvernforbund.

Deponi: -Det er ingen god grunn til at Nesset ikke har registrert dette deponiet i Miljødirektoratets database for grunnforurensing, mener Norges Miljøvernforbund. Arkivbilde. 

Nyheter

Torsdag det ble kjent at Norges Miljøvernforbund, med leder Kurt Oddekalv i spisen, gikk til anmeldelse av Nesset kommune. Bakgrunnen for anmeldelsen er det miljøvernforbundet mener er kommunens manglende oppfølging når det gjelder å registrere grunnforurensing på Raudsand. Miljøvernforbundets saksbehandler, Trygve W. Moxness, viser i anmeldelsen til at manglende registering er brudd på gjeldende forskrifter som blant annet sier at innbyggerne har rett til denne typen miljøinformasjon.