På jakt etter 28 nye medarbeidarar

Her trengs folk til mange ulike fagfelt. Totalt skal godt og vel 130 medarbeidarar på plass når fylkeskommunen tek over vegoppgåvene frå Statens vegvesen frå 1. januar 2020.

Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen er på jakt etter 28 medarbeidarar til den vegavdelinga i fylkeskommunen.   Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Nyheter

Pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune: