Ble tatt på senga av omfanget på flomkatastrofen

Omfanget ble klart først da mannskapene kom til stedet.

Ledet evalueringsmøte: Ordfører Margrethe Svinvik (Sp) fikk mange gode innspill på evalueringsmøtet etter flommen i Surnadal tidligere i år som kommunen tar med seg videre.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Ingen kunne se for seg omfanget av flommen som rammet Surnadal mandag 16. september. Det regnet mye den helga. Bøndene som ble ramma så på elva om kvelden søndag. Ingen tegn tydet på flom. Det så de først på morgenen mandag da de gikk for å se til sauene som var hentet inn og sto og beitet på innmarka. Mye av innmarka lå under vann, sau fløt av gårde i vannmassene eller sto isolerte omringet av vann og kunne bli tatt når som helst.