Fars anke førte fram:

Fosterforeldre fikk ikke adoptere

Guttens biologiske mor og far ble fratatt foreldreansvaret og fosterforeldrene gitt samtykke til å adoptere gutten. I lagmannsretten førte imidlertid fars anke fram.
Nyheter

Noen måneder etter at gutten ble født, ble det truffet midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse, og han ble flyttet i beredskapshjem til paret som seinere ble fosterforeldrene hans. Der har han bodd de siste sju årene, mens foreldrene har hatt samvær med ham to ganger i året under tilsyn.