Han glemmer aldri dødsangsten i blikket til dyra sine

Mandag 16. september økte vannstanden i elva Surna i en hastighet ingen før hadde sett.

Mistet sauer: Mats Ranes mistet over tredve dyr i flommen i Surna. Denne sauen ble berget fra elva, og i sommer ble den berget fra ei kløft opp under Snota. Hun har kapret en en ekstra bit av en sauebondes hjerte forteller han. 

Nyheter

I løpet av noen få morgentimer druknet over 70 sauer og mer enn ti kyr og kalver. Aviser og tv-selskaper dekket dyretragedien som utspant seg i Surnadal. Vi så bilder av døde dyr som fløyt nedover den flomstore elva. Livredde dyr som sto strandet på små holmer, kyr med kalver som prøvde å ikke miste fotfeste i den sterke strømmen. Og vi så bilder av bøndene som eide disse dyra, som måtte ta inn over seg hvilken tragedie de sto midt opp i.