Flere elever måtte til lege etter å ha blitt truffet i øyet

Advarer mot bruk av laserpeker

Politiet i Sunndal advarer mot bruk av laserpeker. Nylig fikk flere ungdommer kraftig laserlys rettet mot øynene og måtte til undersøkelse hos øyelege. – Tilsynelatende har det gått bra, men en vet ikke helt sikkert før det har gått noe tid, sier ei mor til Driva. Hun synes hun har fått lite informasjon fra skolen om hendelsen. Skolen mener å ha tatt hendelsen på alvor og gitt ut informasjon innenfor de rammene skolen har.

Advarer: Politiet advarer mot bruk av laserpekere. Lensmannsbetjent Olav Bråten i Sunndal med pekeren som ble beslaglagt i Sunndal nylig. 

Nyheter

Hun ønsker å være anonym, av hensyn til sønnen. Når Driva tar kontakt, bekrefter hun imidlertid at hun på formiddagen 30. oktober fikk telefon fra Sunndal ungdomsskole med beskjed om at sønnen, som er elev på 8. trinn, hadde fått laserlys på øynene i et friminutt, og at foreldrene måtte komme og hente ham og få ham til legevakt.